A playground for a more beautiful childhood #Ana Lipsiuc
$5 raised
0% of $2k goal
1 contributor
29 Weeks running

   They have the same dreams as other children, they love the same games and they want as much a beautiful childhood!

   The 28 children from the specialized assistance center "ProSperare" from Republic of Moldova, Falesti district , Bocsa village benefit from daily care, education and affection from thespecialists. It enjoys many beneficial servicesfor their growth and development. But for leisure, they have a small and modest playground. Even so, during the activity of the center, hundreds of children have already enjoyed the modesttopogens that brought them smiles and moments of happiness during the period spent in the placement.
   For this reason, the representatives of the NGO "Modern Village", whose purpose is to solve the problems of local development, have initiated a fundraising campaign for those who carry the desire to have a more beautiful childhood.
   Thus, we intend to raise 2ooo USD  for the renovation of the playground on the territory of the specialized assistance center "ProSperare". By this action we aim to offer children the realization of a dream and the opportunity to spend their free time by moving choosing an environment. healthy living.
But this noble action will only succeed with our help! That is why we appeal to those who want to bring a smile to these children and leave a positive mark on their lives: - Donate for a more beautiful childhood! From small donations you can build big dreams !!!
Wat we have now!!!
Wat we proposed to have.... Un teren de joacă pentru o copilărie mai frumoasă!
Ei au aceleași vise ca și alți copii, ei iubesc aceleași jocuri și își doresc la fel de mult o copilărie frumoasă!
Cei 28 de copii din Centrul de asistenţă specializată „ProSperare” din Republica Moldova, r-nul Fălești, s.Bocșa beneficiază aici zilnic de îngrijire, educație și afecțiune din partea specialiștilor. Se bucură de multiple servicii benefice pentru creșterea și dezvoltarea lor. Însă pentru petrecerea timpului liber, ei au la dispoziție un teren de joacă micuț și modest . Chiar și așa, pe parcursul anilor de activitate ai centrului, sute de copii deja s-au bucurat de topoganele modeste care le-au adus zâmbete și clipe de fericire în perioada petrecută în plasament.
Din acest motiv, reprezentanții AO „Sat Modern" care avem scopul de soluționare a problemelor ce țin de dezvolatarea locală am inițiat o campanie de colectare de fonduri pentru cei care poartă pe chip dorința de a avea o copilărie mai frumoasă.
Astfel, ne propunem să adunăm 2000 USD pentru renovarea terenului de joacă de pe teritoriul CAS „ProSperare". Prin această acțiune ne propunem să oferim copiilor realizarea unui vis și posibilitatea de a petrece timpul liber prin mișcare optând pentru un mediu sănătos de viață.
Dar această acțiune nobilă ne va reuși doar cu ajutorul dumneavoastră! De aceea, facem un apel către cei care Vă doriți să aduceți un zâmbet pe fața acestor copii și să lăsați o amprentă pozitivă în viața lor: - donați pentru o copilărie mai frumoasă!
Din mici donații se pot construi vise mari!!!
Activity highlights See all2
Subscribe to receive updates by email.

People just like you

People just like you have raised $168,000,000+ for causes they and their friends care about.

Start your own campaign
Recent contributions