Thank you everybody. Our campaign is now over.
Predĺžený víkend Cesta Muža
50 raised
7% of €700 goal
2 contributors
0 days left
Ended May 19, 2014
Víkendový pobyt pre mladých mužov vo veku 15-18 rokov, vyrastajúcich v rodinách bez mužských vzorov (rodiny slobodných matiek alebo dysfunkčné rodiny). Cieľom projektu je prispieť spoznaním typicky mužských zručností a postojov k zvýšeniu ...

Víkendový pobyt pre mladých mužov vo veku 15-18 rokov, vyrastajúcich v rodinách bez mužských vzorov (rodiny slobodných matiek alebo dysfunkčné rodiny).

Cieľom projektu je prispieť spoznaním typicky mužských zručností a postojov k zvýšeniu ich mužskej identity. Má pomôcť uistiť ich v mužskej roli, naučiť ich pozitívne narábať s hnevom a agresivitou, stanovovať si ciele a dosahovať ich.

Realizátor víkendového pobytu: YMCA Bratislava, zodpovedný vedúci projektu Bohuslav Kremský. Pobyt, vrátane dopravy, je plne hradený z Európskeho sociálneho fondu a sponzorských darov a pre účastníka je teda zadarmo. Projekt je realizovaný v rámci národného projektu KomPrax, operačného programu VZDELÁVANIE Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, realizovaného Slovenským inštitútom mládeže IUVENTA. Zmluva číslo IU/KNP/2014/6310 v centrálnom registri zmlúv.

Uskutoční sa v termíne 22.-25.5.2014 na Muránskej Zdychave na strednom Slovensku v malebnej prírode Muráňa. Naučia sa tradičné, typicky mužské zručnosti ako zakladanie rôznych typov ohnísk, orientovať sa v teréne, spolupracovať v tíme, pripravovať si teplú stravu v prírode a v neposlednom rade sa nebáť prírody. V kontrolovanom a bezpečnom prostredí ich rovesníkov im na základe biblických princípov pomôžeme jasne definovať ich mužskú rolu a uistiť ich v nej. Ukážem im, ako konštruktívne narábať s hnevom a agresivitou, stanovovať si ciele, dosahovať ich a posúvať hranice svojich možností. Prípravný tím je zložený zo skúsených vedúcich, ale aj ich rovesníkov. Verím, že to bude udalosť, ktorá naštartuje v budúcnosti ďalšie aktivity a mladým spolupracovníkom tímu bude slúžiť ako odrazový mostík do ich ďalších aktivít v práci s mládežou.

Projekt je určený pre chlapcov z horších sociálnych pomerov, ktorí si, hlavne z dôvodu neprítomnosti otca v rodine, nemôžu dovoliť financovať zážitkovo-vzdelávacie aktivity tohto typu. Z Európskeho sociálneho fondu je podporený len jeden deň tohto projektu vo výške 200€. Z dôvodu striktných pravidiel národného projektu KomPrax nie je možné na tomto projekte Cesta muža fiancovať program ostatných dňov, teplú stravu ani dopravu účastníkov a tímu na predĺžený víkendový pobyt.

Napriek tomu, že si podstatnú časť vybavenia zabezpečujem z vlastných zdrojov, alebo bezodplatne požičiavam, na dofinancovanie tohto projektu potrebujem ešte získať ďalších 700€.

Dovoľte mi požiadať Vás o finančný príspevok na tento projekt. Keď sa rozhodnete tento projekt podporiť, ponúkam vám uvedenie vášho mena alebo loga v časti sponzori, rovnako bude uvedené aj v oficiálnom vyúčtovaní, reporte a prezentácii realizácie projektu v rámci národného projektu KomPrax. Po realizácii vám pošleme štruktúrovaný prehľad výdavkov, na ktoré boli Vaše darované sponzorské prostriedky použité, ako aj prehľadný materiál o priebehu a výsledkoch projektu.

Vopred ďakujem za Vašu ochotu,

Bohuslav Kremský

Bohuslav Kremský, Konopná 3, 90025 Chorvátsky Grob, slavo@kremsky.com, 0905888844, slavo_k

komprax

Activity highlights See all2
Follow this campaign to receive updates by email.

Perks

€50
Tričko s logom Cesta muža
  • 0 claimed
Rovnaké tričko aké budú dostávať účastníci víkendového pobytu. Uveďte veľkosť
More ... Less ...

People just like you

People just like you have raised $129,000,000+ for causes they and their friends care about.

Start your own campaign
Recent contributions