Help Zara to continue therapy and to start walking
330 raised
2% of €20k goal
8 contributors
4 Years running
Hi, My name is Gordana Bojanović Sivčević, I am the mother of Zara, eleven years old girl. She cannot walk. Child with many diagnosis: she has cerebral palsy - hypotonic syndrom. She was born in 28th week of my pregnancy. Prematurely born ...

Hi!

I'm Zara. Zara Sivčević. I'm 11 and half years old. I don't walk … I have cerebral palsy - hypotonic syndrom. I was born in 28th week of my mom's pregnancy.Prematurely born – prematura nata …

Unfinished,undeveloped,with a lot of deformities. Unhealthy …

Based on Appgar's scale for newborns, I was ZERO ( 0 ) . I wasn't given any chances to survive. The doctors told my mum and dad I wasn't going to survive. They told them, even though I survive, I was going to be a plant . They were saying I was going to vegetate...

I was breathing, I was loved .. Love used to guide me day by day . I had my right hip twisted and I underwent surgery. My feet were in equinovarus and they underwent surgeries for three times.

I had dioprty –11 on both of my eyes and a difficult shape of strabismus . I also underwent surgery for my left eye ..

I'm from Bosnia and Herzegovina. My mom and I moved to Slovenia back in 2008., when I was two years old. Now I'm 4th grade of primary school in Center for education,rehabilitation and orientation. Now I ride an orthopedic bicycle,and I also swim and ride ..

I used to drag my body on my elbows. Now I can sit down and lift up my body on my knees. By using orthoses and walker, I can even stand up.

Starting January 08th 2018 year, I got an appointment for therapies of Neurorehabilitation robotics in Zagreb. Eight weeks of intensive six-houred everyday therapies. All those therapies could help me on getting a steadily standing, balance and walking.

Therapies cost 12.558,00 € . My parents don't have that money, because they have been paying my treatments and rehabilitation in Slovenia for nine years : five surgeries,buying of orthopedic apparatures, therapies and our living in Ljubljana.

I'm sincerely asking you to help me to get this money, so I can start with my therapies !!

I think it won't harm your finances . I suggest that you pay in only 1 €, and then you ask your friends to do the same. Wouldn't it be fantastic if if twelve thousand five hundred and fifty eight people pay in only 1 € each for Zara Sivčević ? For me !! And then,starting by January 08th, I could begin with my therapies.

May that be your New Year's or Christmas wish for somebody you don't know, but what you do know is that that person has an enormous wish to walk. To step up in the life on her own ..For me..For Zara !!

I can assure you that you'll start going towards the stars together with me. Because only those who have an sincere desire in their hearts, a wish to spread love and well being around them. Only they know the path towards the stars !! Give me your hand and let's start together !!!!

https://www.facebook.com/zarakazvjezdama/

FOREIGN CURRENCY ACCOUNT TO PAY IN FOR ZARA SIVČEVIĆ

Gordana Bojanovic Sivcevic

ABANKA VIPA d.d. Slovenska 58, 1517 Ljubljana

SWIFT : ABANSI2X

IBAN : SI56 05100 7026430295


OR :

Sivčević Zara

UNICREDIT BANK SWIFT : UNCRBA22

IBAN : BA 39 3384 4028 1685 4244

UNICREDIT BANK ,Podružnica Tuzla, Džafer Mahala 55-57, 75000 Tuzla

 

CONVERTIBLE ACCOUNT (KONVERTIBILNI RAČUN) FOR PAY IN FOR ZARA SIVČEVIĆ :

Sivčević Zara

UniCredit bank d.d.

Transaction account of bank : 3383002500000419

Account number : 40323302000


PayPal account for Zara Sivčević : gogaizara@yahoo.com

 

Zara sam. Zara Sivčević. Imam jedanaest i pol godina. Ne hodam.
Imam cerebralnu paralizu-hipotoni sindrom. Rođena sam u 28. nedjelji trudnoće moje mame. Prijevremeno rođena-prematura nata. Nezavršena, nerazvijena, sa mnogo deformiteta. Nezrela.
Po vrijednosti na Appgarovoj ljestvici novorođenčadi bila sam nula (0).
Nisu mi davali nikakvu šansu da ću preživjeti. Mojima, mami i tati su govorili da neću preživjeti... Govorili su im da i ako preživim da ću biti biljka... Govorili su da ću vegetirati...
Disala sam. I bila voljena. Ljubav me je vodila dan po dan. Imala sam iščašen desni kuk. Operisana sam. Imala sam stopala u equinovarusu. Tri puta su mi ih operisali. Imala sam uz dioptriju -11 na oba oka i težak oblik strabizma. Operisano mi je lijevo oko...
Iz Bosne i Hercegovine sam. Sa mamom sam se preselila u Sloveniju 2008. godine, kada sam imala dvije godine. Sada idem u četvrti razred osnovne škole u Centru za obrazovanje, rehabilitaciju i usmjerenje. Sada vozim biciklo-ortopedsko, plivam, jašem.
Nekada sam svoje tjelo vukla na laktovima. Sada sjedim, dignem se na koljena i uz pomoć ortoza i hodalice stojim.
Od 08. Januara 2018. godine sam dobila termin za terapije Neurorehabilitacijske robotike u Zagrebu.
Osam tjedana, intenzivnih svakodnevnih terapija po šest sati. Sve te terapije bi mi mogle pomoći na pridobivanju čvrstog samostalnog stojanja, ravnoteže i koračanja.
Terapije koštaju 12. 558, 00€. Moji roditelji nemaju taj novac, jer devet godina plaćaju moje liječenje u Sloveniji: svih pet operacija, kupovinu ortopedskih pomagala, terapije, naše življenje u Ljubljani.
Molim vas da mi pomognete da skupimo novac i da započnem sa ovim terapijama.
Mislim da vam to nije veliko izdvajanje iz vaših finansija. Predlažem da uplatite samo jedan eur (1€). Onda zamolite svoje prijatelje da i oni učine isto. Zar ne bi bilo neobično fantastično da dvanaest hiljada i petsto pedeset osam ljudi na ovoj planeti uplati samo po jedan eur (1€) za Zaru Sivčević.
Za mene. I tada bih ja početkom januara 2018. godine mogla započeti sa terapijama.
Neka to bude vaša novogodišnja ili božićna želja nekome koga ne znate, ali znate da taj neko ima iskreno veliku želju da hoda. Da sam zakorači u život. Meni. Zari.
I budite sigurni da ćete samnom krenuti ka zvijezdama. Jer samo oni koji imaju iskrenu želju u srcu, želju da oko sebe šire ljubav i dobrotu, samo oni znaju put ka zvijezdama. Pružite mi ruku i krenimo zajedno.

https://www.facebook.com/zarakazvjezdama/

DEVIZNI RAČUNI ZA UPLATU ZA ZARU SIVČEVIĆ:
Gordana Bojanovic Sivcevic
ABANKA VIPA d.d. Slovenska 58, 1517 Ljubljana
SWIFT: ABANSI2X
IBAN:SI56 05100 7026430295

ILI..

Sivčević Zara
UNICREDIT BANK SWIFT: UNCRBA22
IBAN: BA 39 3384 4028 1685 4244
UNICREDIT BANK, Podružnica Tuzla, Džafer Mahala 55-57 75000 Tuzla

KONVERTIBILNI RAČUN ZA UPLATU ZA ZARU SIVČEVIĆ:
Sivčević Zara
UniCredit Bank d.d.
Transakciji račun banke 3383002500000419
Broj računa: 40323302000

Pay pal račun za Zaru Sivčević : gogaizara@yahoo.com

Activity highlights See all8
Follow this campaign to receive updates by email.

Help Zara to continue therapy and to start walking Community

Our community shows our leading supporters and the contributions they've made or inspired by sharing our campaign. Learn more

to get your personal share link and see your position in our community.

How it works
To appear in our community, simply make a contribution to our campaign and show your name, or inspire a contribution from someone else by sharing your personal link (below). The more contributions you make or inspire, the higher you'll go and the more the campaign will benefit.

Perks

€5
Greeting card
  • 0 claimed
Hand made greeting cards
More ... Less ...

People just like you

People just like you have raised $134,000,000+ for causes they and their friends care about.

Start your own campaign
Recent contributions