Thank you everybody. Our campaign is now over.
Codi arian i Gafael Llaw
£170 raised
15 contributors
0 days left
Ended Mar 13, 2014
Diolch i chi am gymryd yr amser i ymweld â fy nhudalen codi arian. Byddaf yn rhedeg fy hanner marathon cyntaf sef ‘Ras yr Ynys’ ar yr ail o Fawrth eleni gan godi arian i Gafael Llaw. Mae Gafael Llaw yn elusen lleol sy’n cefnogi plant a phobl ...

Diolch i chi am gymryd yr amser i ymweld â fy nhudalen codi arian. Byddaf yn rhedeg fy hanner marathon cyntaf sef ‘Ras yr Ynys’ ar yr ail o Fawrth eleni gan godi arian i Gafael Llaw. Mae Gafael Llaw yn elusen lleol sy’n cefnogi plant a phobl ifanc Gogledd Orllewin Cymru sy’n dioddef oherwydd cancr. Mae hwn yn achos sy’n cyffwrdd llawer gormod o fywydau a dyna pam rwyf wedi penderfynu cefnogi’r elusen yma.  Mae’r arian a godir yn cefnogi Ward Dewi yn Ysbyty Gwynedd, Clic Sargent ac Ysbyty Alder Hey

Byddaf yn gwerthfawrogi unrhyw gyfraniad at yr achos hwn, mi fydd  unrhywbeth yr ydych chi'n gallu ei roi, boed hynny'n bunt neu'n hanner cant punt, bydd pob ceiniog yn gwneud gwahaniaeth. Diolch.

----------------------------------------------------------------

Thank you for taking the time to visit my easyfundraising page. I’ll be running my first half marathon for 'The Island Race' on the 2nd of March, raising money for the Gafael Llaw charity.  Gafael  Llaw is a local charity supporting children and young people from North West Wales who are victims of cancer. This is a cause that touches too many lives and that is why I have decided to support this charity. The money raised will support Dewi Ward at Ysbyty Gwynedd, Clic Sargent and Alder Hey Hospital.

Anything you can give will be gratefully received, please give whatever you feel you can, every penny will make a difference. Thank you.

 

Activity highlights See all15
Follow this campaign to receive updates by email.

People just like you

People just like you have raised $130,000,000+ for causes they and their friends care about.

Start your own campaign
Recent contributions