Help for „Japan 2021" Academic expedition funds
160 raised
3% of €5k goal
13 contributors
28 Weeks running

 

Greetings!

We are the team which is organizing Vilnius University Institute of Asian and Transcultural Studies academic expedition “Japan 2021”.

As this expedition is organised by the students and academic personnel only , its successful outcome depends on the efforts of participants . Our tasks include everything from budget plann ing to generating ideas and program development . Therefore , we ask for Your help . Although , we are looking for sponsorships in academic and private fields , Your donations would provide a solid foundation for our expedition budget . Planned date s for the expedition are in January 2021.

Year 2020 has been announced by the Seimas of the Republic of Lithuania as the year of Chiune Sugihara, who was appointed as Japan’s Vice - Consul in Kaunas. Therefore , during our expedition our team will also look into the development of diplomatic and cultural relations between Lithuania and Japan . We will seek to clarify the diplomatic and economic relations between the countries after signing the Lithuanian- Japanese treaty in 1931 and will also search for information about Yasaka Masaji , Honorary Consul of the Republic of Lithuania in Tokyo appointed in 1937. We will seek to find out about his relationship with Lithuania, the reasons for the appointment , whether there were any agreements he made , the type of international trade that took place between the countries . Another topic of interest is the Lithuanian- Japanese cultural relations and the most significant Lithuanians who visited Japan during the interwar period . Knowing that priests , missionaries Albinas Margevičius ( Japanese name Rubino Hiroshi ) and Vladas Mažonas , public figure Tomas Norus-Naruševičius, journalist Mantas Šalčius visited Japan , we will search for Japanese interwar periodicals and articles related to Lithuania, which will reveal the attitude of the Japanese society towards our country , analyze books about Lithuania published in Japan . We will do extensive research in the Japanese archives , which will require an examination of historical sources and Japanese language skills and will look for places related to Lithuania in Japan , thus contributing to the reconstruction of a still little-known past .

After gathering information , we will seek to supplement our Lithuanian- Japanese historical narrative . It will be reinforced by archived material and books on Lithuania in Japanese . We will also publish and present to the public a publication meant to promote this field in Lithuanian, Japanese and English languages . It will provide much more thorough information about the entire evolution of interwar Lithuanian- Japanese relations as well as the lives of un known personalities from Lithuania and Japan who contributed to the development of these relations , in order to bring them out of neglect and restore the historical reality of that period .

The expedition team consists of Vilnius University Institute of Asian and Transcultural Studiens staff (Assoc. Prof. Dr. Deimantas Valančiūnas, lecturer Jurgita Ignotienė, administrator and Master student of Modern Asian Studies Irma Kondrotaitė), a postgraduate History student Laurynas Kudijanovas and 7 undergraduate students of Japan Studies.

 

We hope to find people who support the aim of our academic expedition and are grateful for any kind of support . :)

If you have any further questions or would like to otherwise contribute to our expedition , you can contact deimantas.valanciunas@fsf.vu.lt .

 

LT

 

Sveiki!  

Mes esame Vilniaus universiteto Azijos ir transkultūrinių studijų instituto akademinės ekspedicijos „Japonija 2021“ komanda.  

Ši ekspedicija yra bendras administracijos, dėstytojų ir studentų projektas ir jo įgyvendinimas priklauso nuo dalyvių pastangų (į tai įeina ir biudžeto paieškos, idėjų generavimas, programos parengimas ir pan.), todėl mums reikia ir Jūsų pagalbos. :) Nors rėmėjų padengti kelionės išlaidoms ieškome ir akademinėje aplinkoje, tiek ir tarp privačių įmonių, Jūsų parama suteiktų galimybę padėti solidų pagrindą mūsų ekspedicijos biudžetui. Planuojama data – 2021 metų Sausį.

2020-ieji Lietuvos Respublikos Seimo yra paskelbti Čiunės Sugiharos, 1939–taisiais paskirto į Kauną dirbti konsulu, metais. Tad ir mūsų komanda ekspedicijos metu gilinsis į Lietuvos–Japonijos diplomatinių ir kultūrinių ryšių raidą. Sieksime išsiaiškinti apie diplomatinius ir ekonominius šalių ryšius po 1931 m. Lietuvos ir Japonijos sutarties pasirašymo bei apie Lietuvos paskirtą garbės konsulą Tokijuje – Yasaka Masaji .  Bandysime sužinoti apie jo ryšį su Lietuva ir paskyrimo priežastis, jei buvo pasirašyta sutartis, kokio pobūdžio prekyba vyko tarp abiejų šalių. Kita aktuali tema – Lietuvos–Japonijos kultūriniai ryšiai ir reikšmingiausi lietuviai, lankęsi Japonijoje. Žinodami, kad Japonijoje tarpukariu lankėsi kunigai, misionieriai Albinas Margevičius (jap. vardas – Rubino Hiroshi) bei Vladas Mažonas, visuomenininkas Tomas Norus-Naruševičius bei Japoniją aprašęs Mantas Šalčius, ieškosime Japonijos tarpukario periodikos – straipsnių, susijusių su Lietuva, atskleisiančių tuometinės japonų visuomenės požiūrį į mūsų kraštą, analizuosime Japonijoje apie Lietuvą išleistas knygas. Atliksime išsamius tyrimus Japonijos archyvuose, reikalausiančius istorinių šaltinių nagrinėjimo ir japonų kalbos įgūdžių, Japonijos miestuose ieškosime su Lietuva susijusių vietų ir taip prisidėsime prie dar menkai žinomos praeities rekonstravimo.  

Surinkę informaciją, sieksime papildyti savo Lietuvoje turimą Lietuvos–Japonijos istorinį naratyvą. užkamšyti istorijos pasakojimo spragas, kurioms užpildyti reikalingi pilni istoriniai siužetai. Jį papildysime surinkta archyvine medžiaga ir knygomis apie Lietuvą japonų kalba, išleisime ir visuomenei pristatysime mokslo populiarinimo leidinį lietuvių–anglų–japonų kalbomis. Jame bus pateikta kur kas prasmingesnė informacija apie visą tarpukario Lietuvos–Japonijos ryšių raidą, mažai žinomų asmenybių iš Lietuvos ir Japonijos, prisidėjusių prie šių santykių plėtojimų, gyvenimai, siekiant juos prikelti iš užmaršties bei atkurti to laikmečio istorinę tikrovę.  

Ekspedicijos komandą sudaro Vilniaus universiteto Azijos ir transkultūrinių studijų instituto darbuotojai (doc. dr. Deimantas Valančiūnas, lekt. Jurgita Ignotienė, administratorė ir Šiuolaikinės Azijos studijų magistrantė Irma Kondrataitė), Istorijos fakulteto magistrantas Laurynas Kudijanovas ir 7 Japonologijos bakalauro programos studentai.  

Mes visi tikimės, kad rasime žmonių, palaikančių mūsų akademinės ekspedicijos iškeltus tikslus ir esame dėkingi už bet kokią paramą. :)  

Jei turite klausimų ar norite kitaip prisidėti prie planuojamos ekspedicijos, galite kreiptis  deimantas.valanciunas@fsf.vu.lt .  

 

Highlights

See all activity13

Updates

Subscribe to receive updates by email.

Activity

People just like you

People just like you have raised $177,000,000+ for causes they and their friends care about.

Start your own campaign
Recent contributions