GUTEZA IMBERE IBIKORWA BYA RADIO ITAHUKA
$165 raised
3 contributors
7 Years running
Radio Itahuka ni iki?

Radiyo Itahuka ni ijwi ryiyemeje kuvugira abanyarwanda bose, baba ababa nu gihugu imbere cyangwa hanze yacyo, babujijwe uburyo n’ubutegetsi buyobowe na Pahulo Kagame cyane cyane mu byerekeye imiyoborere y’igihugu ndetse n’imyubahirize y’uburenganzira bw’ikiremwa-muntu. Radiyo Itahuka ntawe ibereye mu kwaha uretse gusa ko mu ntego zayo, icy’ibanze ari ugutangaza ibibi byose abanyarwanda cyangwa abanyamahanga bayigejejeho mu byerekeye ubugome bw’ingoma iriho itubahiriza uburenganzira bw’ikiremwa-muntu n’ibindi byose bituma abanyarwanda bata agaciro biturutse kuri bwo.

Radiyo Itahuka ifite ibiro bitandukanye, mu bihugu byinshi ndetse no mu Rwanda, bishinzwe gutangaza amakuru y’abatavuga rumwe n’ubutegetsi bwa Pahulo Kagame.Inshingano za radio Itahukaü Guha ijambo abanyarwanda bose, abo hanze no mu Rwanda, kugirango binigure ku miyoborere u Rwanda rukeneye ndetse banabashe gutabaza bitewe n’ubugome bubakorerwa n’ubutegetsi bwa Pahulo Kagame;

ü Gufasha abanyarwanda bose, abo hanze n’abo mu Rwanda, gushyira hamwe mu kurwanya ingoma y’igitugu;

ü Guha ijambo abanyarwanda bose, abo hanze n’ab’imbere, kugirango bavuge ku butegetsi bifuza;

ü Gutuma abanyarwanda bamenya ukuri ku mateka yabo, bose bagashobora kwibuka ababo, kandi bakarenganurwa nta vangura ;

ü Kugeza ku banyarwanda bose, abo hanze n’abo mu Rwanda, ibiganiro bikubiyemo inyigisho zibafasha kugera ku bumwe n’ubwiyunge nyabwo bwo buzabafasha kunga ubumwe ;

ü Gufasha abanyarwanda bo hanze n’ab’imbere, kuvuga icyo batekereza cyose mu bwisanzure no mu bwubahane hakoreshejwe ibiganiro-mpaka, ikaba ariyo inshingano nyamukuru ya Radiyo Itahuka.
Activity highlights See all3
Subscribe to receive updates by email.

GUTEZA IMBERE IBIKORWA BYA RADIO ITAHUKA MU RWANDA Community

Our community shows our leading supporters and the contributions they've made or inspired by sharing our campaign. Learn more

to get your personal share link and see your position in our community.

How it works
To appear in our community, simply make a contribution to our campaign and show your name, or inspire a contribution from someone else by sharing your personal link (below). The more contributions you make or inspire, the higher you'll go and the more the campaign will benefit.

People just like you

People just like you have raised $171,000,000+ for causes they and their friends care about.

Start your own campaign
Recent contributions