Thank you everybody. Our campaign is now over.
Let's help Armenuhi to overcome Epilepsy.
1,007 raised
31% of €3.2k goal
22 contributors
0 days left
Ended Jan 13, 2017

For English scroll down please.

An update to Armenuhi's condition and new surgery dates.

There has been an unexpected tooth inflammation & sinusitis that postponed the initially planned surgeries of Armenuhi (for 22th & 28th of November 2016). Armenuhi had a successful tooth surgery at Oral & Maxillofacial clinic at "Alexandrovska" Hospital Sofia. To continue with the epilepsy treatment the sinutitis inflammation needs to be cleared. Doctors hope with intense treatment it will be managed within a month and Armenuhi will be stable enough for the initially planned surgeries. Therefore the admission and first operation of Armenuhi are postponed for 9th of January 2017. At 9.12.2016 we got approval from Bulgarian authorities for Armenuhi and her mother to prolong their stay in the country. Around 20th of December we will know if inflamation treatment is going well after the scheduled tests. 

Our fundrising campaign will continue as the initially planned epilepsy treatment is not canceled but postponed. Our help to Armenuhi is still relevant and even more needed given the circumstances. You can follow up every update on this page. 

Новини за състоянието на Арменухи и нови дати за операции.

След пристигането на Арменухи в България, лекарите откриват неочаквано възпаление на зъб и синузит, които отлагат на плануваните операции (на 22.11 и 28.11.2016г). Арменухи е оперирана от възпаления зъб в Лицево-челюстна хирургия към Александровска болница София. За да премине към лечение на епилепсията, синузитът трябва да бъде излекуван. Лекарите се надяват, че чрез интензивно лечение след месец състоянието на Арменухи ще позволи операция за лекуване на епилепсията. Затова първата операция и приемането й в боницата "Св. Иван Рилкси" София се отлага за 9 януари 2017. Българските власти удължиха претоя на Арменухи и майка й в страната. Около 20 декември са предвидени тестове, за да се разбере, дали лечението на инфекцията върви по план.

Нашата кампания за набиране на средства продължава, тъй като втората операция, необходима за лечението на епилепсията на Арменухи не отпада, а се отлага. Всъщност нашата помощ сега е още по-необходима. Ще ви държим в течение на тази страница.

За Арменухи и нейното състояние.

Арменухи Епископосян e на 23г. от Ереван. Тя страда от тежка симптоматична фокална (десностранна фронтална) епилепсия, при неясна съдова малформация и вероятна фокална кортикална дисплазия. Има ежедневни, тежки припадъци.

За жалост необходимото изследване и операция, за пълното оздравяване на Арменухи не могат да бъдат проведени в Армения.

Затова с помощта на нейният лекар в Ереван, д-р. Биайна Сухудян, началник отделение "Неврология" към медицински институт "Арабкир", и доц. д-р. Петя Димова, невролог към МБАЛ "Свети Иван Рилкси" София, Арменухи ще бъде приета в МБАЛ "Св. Иван Рилски" на 21.11.2016г. където може да получи адекватното лечение. Ще я придружава нейната майка, Светлана Багхян.

About Armenuhi and her condition.

Armenuhi Yepiskoposyan is a 23 y.old woman from Yerevan with diagnosis of Symptomatic focal (right-hemispheric, frontal lobe) epilepsy, probably related to a vascular malformation. She suffers from severe daily seizures.

Unfortunately the type of operation necessary to treat her epilepsy is not available in Armenia. But thanks to her supervising doctor in Yerevan, Dr. Biyana Sukhudyan, Head of department of Pediatric Neurology at “Arbakir” Medical Center and Dr. Petya Dimova, Neurologist at “St Ivan Rilski” University Hospital in Sofia, Bulgaria, Armenuhi is going to be admitted to “St Ivan Rilski” University Hospital where her treatment is possible. Her mother, Svetlana Bagyan is going to be along with her in Sofia, Bulgaria.

От какво лечение се нуждае Арменухи

Арменухи ще бъде приета в МБАЛ "Св. Иван Рилски" на 21.11.2016.

Запланувана е за диагностично уточняване и оперативно лечение в Център по Епилептична хирургия, Клиника по неврохирургия, при МБАЛ "Св. Иван Рилкси".

Планът за лечение е стереотаксична електроенцефалография с интракраниални електроди от 21.11. до 25.11.2016. и резективна оперативна интервенция на 28.11.2016, с общ престой 3 седмици.

Лекарите се надяват, че Арменухи ще бъде окончателно излекувана след планираните операции и ще заживее нормален живот, без ежедневни припадъци.

What treatment does Armenuhi need to get better?

Armenuhi is going to be admitted at “St Ivan Rilski” University Hospital in Sofia, Bulgaria at 21st of Nov 2016. She is scheduled for diagnostic tests and surgery at hospital’s Epilepsy Surgery Center. The treatment plan includes a Stereo-EEG (as a first step) and tailored epilepsy surgery (with neuronavigation and neuromonitoring) in order to delineate the seizure onset zone in the right frontal lobe and to preserve the motor eloquent areas. The total hospital stay is planned to be circa 3-4 weeks. Armenuhi’s doctors expect she will be completely cured after the planned treatment.

Как мога да помогна?

По време на престоя в клиниката ще бъдат проведени следните дейности, за които следва да бъде извършено плащане към болницата:

  • Интракраниална електроенцефалография с видео ЕЕГ мониториране, на стойност 10 000 лв., за което семейството на Арменухи вече е събрало средства.
  • Краниотомия с голям обем на сложност и съвременни технолгоии (невронавигация и невромониториране), на стойност 5700 лв., за което може да помогнете в настоящата кампания

Можете да дарите в настоящата кампания или по банков път в сметката на AGBU София:

Банков идентификационен код (BIC): FINVBGSF
Сметка в лева (IBAN): BG26 FINV 9150 1003 966 245

Моля посочете в основание "Дарение за Арменухи"

Можете и да споделите тази страница към ваш познат, който би желал да помогне.

How I can help?

During her hospital stay Armenuhi will be treated with the following paid procedures:

  • Intracranial electroencephalography with video EEG monitoring that costs: 10 000 BGN (approx. 5128 EUR). Armenuhi’s family have already paid for this procedure.
  • Complex craniotomy using neuronavigation and neuromonitoring that costs: 5700 BGN (apporx. 2923 EUR). The current fundraising campaign is to cover this procedure.

You can support Armenuhi and donate online via this campaign page or donate in the following AGBU Sofia bank account:

BIC: FINVBGSF

Account in EUR: (IBAN): BG02 FINV 9150 10EU R0CB 39

In transaction reason please specify: “Donation for Armenuhi”

You can also share this page with your friend who may help.

Приканваме ви да помогнем на Арменухи и нейното семейство.

Те в случая крайно се нуждаят от сумата за втората операция. Тя е съвсем постижима и вярваме, че ще я съберем с общи усилия. Нека дарим нормален и усмихнат живот на това прекрасно момиче.

Благодарим ви.

On behalf of Armenuhi we’d like to ask every Armenian for support.

The Armenuhi’s family is in great need for the second operation that hopefully will be the final one. The needed amount is quite feasible and we believe that all together will reach it. Let’s give her a chance to live a healthy and happy life. Շնորհակալություն.

Прилагаме документи по случая / Please find attached official documents about the case:

Номерата на паспортите са умишлено закрити, тъй като са лични данни, неподходящи за публично обявяване. Свържете се с нас или с МБАЛ Св. Иван Рилски, ако искате допълнителна информация.

The personal identity numbers are hidden on purpose as they’re considered sensible piece of information according to the local data protection law. Feel free to contact AGBU Sofia branch or “St. Ivan Rilski” University Hospital for more information.

Писмо по случая от д-р Биайна Сухудян, наблюдаващ лекар на Арменухи в Ереван и началник отделение "Неврология" към медицински институт "Арабкир". Повече информация за "Арабкир" тук.

This is an official statement from Armenuhi's supervising doctor - Baiana Sukhudian, Head of department of Pediatric Neurology at “Arbakir” Medical Center. More info about  Arbakir here.

Statement Ivan Rilski BG Statement Ivan Rilski ENG

The above letter is an official statement from "St Ivan Rilski" University Hospital about the needed treatment plan and costs. 

Избрахме платформата Fundrazr.com, за да улесним бързото събиране на средства

С платформите като тази всеки може да помогне бързо, лесно и сигурно, онлайн, чрез своята дебитна карта или paypal профил. Събранта сума е видима за всеки. Платформата взима административна такса от 5%, като се удържат и такси за преводи през карта, които са налични във всички случаи (около 2.9%). Повече инфорамция за таксите на платформата тук. Включили сме ги в общата сума, за да достигнат точните средства до семейството на Арменухи. Платофрмата не приема лева, затова сме избрали валута евро.

Ако желаете да помогнете чрез банков превод:

Банков идентификационен код (BIC): FINVBGSF
Сметка в лева (IBAN): BG26 FINV 9150 1003 966 245

Моля посочете в основание "Дарение за Арменухи"

We’re using Fundrazr.com in order to make the current fudrising secure, easier and available worldwide.

With platforms such as Fundrzar.com people all around the world can support a campaign via online donation. The campaign progress and funding is visible for everyone. There are online donation tools.

We’re obliged to highlight that the amount needed for the surgery and fundraising goal in this campaign don’t match because the fund raising platform takes 5% fee (applicable also for medical causes). The fee is needed to maintain and develop the platform. There are also transactional fees (circa 2.9%) that are taken by credit card/payment gateway companies. We’ve added these fees in the total goal in order at the end to provide sufficient help. You can check for these fees here.

You can support Armenuhi and donate online via this campaign page or donate in the following AGBU Sofia bank account:

BIC: FINVBGSF

Account in EUR: (IBAN): BG02 FINV 9150 10EU R0CB 39

In transaction reason please specify: “Donation for Armenuhi”

На тази страница, в раздел Updates ще публикуваме новини за Арменухи.

Настоящата благотворителна кампания се провежда със съдействеито и подкрепата на Общоарменски Благотворителен Съюз Парекордзаган София, които провериха случая и координират действията по събирането на средства в България.

This fundraising campaign is supported by Armenian General Benevolent Union Sofia. The local AGBU branch has verified the Armenuhi’s case and is coordinating the fundraising efforts in Bulgaria. On this page you can find updates and news about Armenuhi's treatment in Bulgaria.

You can contact us at/ за контакт: rafi.shgn @ gmail.com &/и agbu @ agbubg.org

Благодарим ви. Thank you. Շնորհակալություն.

Activity highlights See all22
Subscribe to receive updates by email.

People just like you

People just like you have raised $424,000,000+ for causes they and their friends care about.

Start your own campaign
Recent contributions