Support Shkolla Shqipe
$230 raised
2% of $10k goal
10 contributors
5 Years running
To celebrate 100 years of independence, we wanted to raise $10,000 to ensure that Albanian culture, traditions and values are forever celebrated all over the world and especially here in our local community in Southeast Michigan. With your support, we ...
To celebrate 100 years of independence, we wanted to raise $10,000 to ensure that Albanian culture, traditions and values are forever celebrated all over the world and especially here in our local community in Southeast Michigan. With your support, we can raise $10,000 to support the programs of Shkolla Shqipe, an institution that is building the leaders of tomorrow in the Albanian community.

Për të festuar 100 vjet pavarësi, ne donim të mblidhnim $10,000 për të siguaruar që kultura shqiptare, traditat, dhe vlerat të festohen gjithmonë kudo nëper botë dhe sidomos ketu në komunitetin tonë, në Southeast (juglindje) Michigan. Me mbështetjen tuaj, ne mund të mbledhim $10,000 për të mbështetur programet e shkollës shqipe, një institucion që po rrit drejtuesit e së nesërmes në komunitetin shqiptar.
Activity highlights See all10
Follow this campaign to receive updates by email.

People just like you

People just like you have raised $129,000,000+ for causes they and their friends care about.

Start your own campaign
Recent contributions