Campaign extended! Our deadline has passed but you can still help.
outdoor exhibition "War" ||| виставка "Війна"
$0 raised
0% of $500 goal
0 contributors
4 Years running

20 портретів солдатів з Івано-Франківської області (Городенка, Коломия, Косів та інші), серед яких поранені бійці, полонені.

20 картин зруйнованих міст Східної України, намальовані під обстрілами, Красноармійськ, Піски, Донецька область, природа, терикони.

Ціль виставки – показати історію нашого сьогодення, портрети людей, які її творять, бачити наслідки війни і все робити, щоб був МИР.

Виставка буде у формі великої конструкції у центрі міста. ЇЇ зможуть побачити тисячі людей. Потім вона може переїздити іншими містами. Витримувати негоду, сніг, дощ та залишатися у пам’яті людей.

Кошти необхідні для:

друк репродукцій малюнків Володимира Безрукого (44 шт. розміром 85 см. х 115 см.);

виготовлення металевої конструкції круглої форми для подальшого розміщення на ній репродукцій;

Переглянути коротке відео

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Here are 20 portraits of soldiers from Ivano-Frankivsk region (Gorodenka, Colomyja, Cosiv, etc.), including wounded soldiers, prisoners. 20 pictures of destroyed cities in Eastern Ukraine which were drawn under the fire - Krasnoarmejsk, Pisky, Donetsk region, also nature, piles. The aim of the exhibition - to show the history of our present, the portraits of people who are making that history, to see the effects of war and to do everything for peace. The exhibition will be in the form of large structures in the city. It will be seen by thousands of people. Then it can move to the other cities. It can stand the bad weather, snow, rain. The exhibition will stay in people's minds.

The funds needed for:

print reproductions of drawings by Vladimir Armless (44 pcs. of 85 cm. x 115 cm.);

manufacture of metal construction circular shape to further placing therein reproductions; 

Short video

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Wystawa na wolnym powietrzu artysty Vladimiera Bezrukiego "Wojna", która zaprezentuje portrety żołnierzy, którzy byłi na wojnie we wschodniej Ukrainie. 20 portrety żołnierzy z Iwano-Frankowskiego obwodu (Gorodenka, Colomyja, Kosiw, itp), wśród których ranny żołnierzy, więźni. 20 zdjęcia zniszczonych miast we wschodniej Ukrainie, rysowane pod ostrzałem - Krasnoarmejsk, Piaski, region Donieck, przyroda, stosy. Celem wystawy jest- aby pokazać historię naszej obecności, portrety ludzi, którzy robią historiję, aby zobaczyć skutki wojny i zrobić wszystko dla spokoju w kraju. Wystawę będzie można oglądać w formie dużych obiektów w mieście. tysiące ludzi będą oglądać wystawę. Następnie ona może być przeniesiona do innych miast. Wystawa może wytrzymać złą pogodę, śnieg, deszcz. Wystawa pozostanie w pamięci i sercach ludzi.

Środki niezbędne do:

reprodukcje wydruku rysunków Vladimir Armless (44 szt 85 cm x 115 cm...);

produkcja konstrukcji metalowej kształtu koła do dalszego umieszczania jej reprodukcje obrazów;

Krotki film

Activity highlights See all0
YOU can put this campaign on the path to success. Be first to contribute
Subscribe to receive updates by email.
YOU can put this campaign on the path to success. Be first to contribute

People just like you

People just like you have raised $168,000,000+ for causes they and their friends care about.

Start your own campaign