Neer Rosin Contact

1 campaign Member since September 2013

Neer's activity

Neer's campaigns

סיימנו בהצלחה ענקית שלב אחד והצלחנו לגרום לממשל להבין שהם צריכים להשפט, עכשיו אנחנו מתחילים בכוחות מחודשים את השלב הבא. כולנו יודעים ומכירים את הפרוצדורות המרגיזות שבמערכות המשפט, בוודאי כשמדובר במדינה זרה, אנחנו נערכים מחדש ומתחילים לזוז לקראת ...

$538 raised so far
6 Years running
Start a campaign like this