Funds Fo Kids Who Live On The Streets Of Kathmandu
$235 raised
24% of $1k goal
9 contributors
4 Years running
Our Aim is to Raise fund to help street kids in kathmandu to provide Hostel (with Lodging & Fooding) in kathmandu. so that they dont have to sleep on the street and they dont have to sleep without a food. We would like to request ...

Our Aim is to Raise fund to help street kids in kathmandu to provide Hostel (with Lodging & Fooding) in kathmandu. so that they dont have to sleep on the street and they dont have to sleep without a food. We would like to request each and everyone to help them however you can.Thank You.

 सडक बालबालिकाहरुको सुरक्ष्यालाई ध्यानमा राखेर हामीले उनीहरुको लागि छिटै आवास गृह संचालन गर्न लागिरहेका छौ ! त्येसको लागि हामीहरुलाई हजुरको भरपुर माया र सहयोगको आवश्यकता भएको हुनाले बिगतमा जसरिनै हाम्रो कार्यमा हजुरको माया र सहयोगको अपेक्षा गर्दछौ ! जुनसुकै प्रकारको ( जस्तै :- लुगा कपडा ,खाद्दन्न , ग्यास , शैक्ष्यिक सामग्री अथवा आर्थिक) सहयोगलाई यो हार्टविट परिवार खुला हृदयका साथ स्वागत गर्दछौ!

बिस्तृत जानकारीको लागि हाम्रो ग्यनेस्वोर स्थित कार्यालय अथवा फोन नम्बर 01-4422700 वा 9803829738 सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ
धन्यवाद - Juju kaji And  हार्ट बिट पारिवार  https://www.facebook.com/heartbeatnp

http://www.youtube.com/watch?v=9icJ0tg8moI

http://www.youtube.com/watch?v=O_F5BysAHhM

Activity highlights See all9
Follow this campaign to receive updates by email.

People just like you

People just like you have raised $130,000,000+ for causes they and their friends care about.

Start your own campaign
Recent contributions